IIoT – Industrial Internet of Things

IIoT là công nghệ hiện đại, được đánh giá là sẽ cách mạng hóa việc sản xuất nhờ việc thu nhận và truy cập vào nguồn dữ liệu khổng lồ với tốc độ lớn và hiệu quả hơn trước đây. Nhiều công ty tiên phong đã bắt đầu áp dụng IIoT bằng cách sử dụng các thiết bị có kết nối mạng và trí tuệ nhân tạo trong nhà máy.
Hay nói cách khác, khi các nhà máy (nơi các thiết bị công nghiệp như cảm biến, công tắc, robot, máy móc tự động hóa, cơ điện tử,.. được kết nối thì tập hợp này của Internet of Things được gọi là Industrial Internet of Thing (IIoT). Industrial Internet of Thing sẽ liên kết giữa người tiêu dùng và các doanh nghiệp trên một cấu trúc Internet, nơi mà các khối lượng thông tin lớn (Big Data) được thu thập bởi các thành phần trong mạng.