Giải pháp tích hợp Robot công nghiệp

Robot công nghiệp là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong sản xuất công nghiệp. Nó thay thế cho con người tại các vị trí công việc nặng nhọc. Làm việc một cách chăm chỉ, linh hoạt và mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp là cách mà Robot chiếm được lòng tin của nhiều chủ doanh nghiệp.

VCC Tech chế tạo các giải pháp tích hợp robot công nghiệp theo nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp sản xuất. Các sản phẩm như: dây chuyền tích hợp robot xếp gạch lên pallet, robot gắp và phân loại sản phẩm,…