Robot siết vít để bàn tốc độ cao

Liên hệ

Robot siết vít để bàn tự động hóa quy trình lắp ráp linh kiện điện tử, quy trình sản xuất khác với tốc độ cao. Có thể được kết hợp vào một dây chuyền hoàn toàn tự động. Chế tạo theo yêu cầu về tốc độ, kích thước, công dụng của Robot Desktop.