Máy tự động chia đĩa quang học (tách lớp giấy đệm)

Liên hệ

  • Ứng dụng của máy tự động chia đĩa quang học: Máy tự động chia đĩa quang học được chế tạo nhằm mục đích tách đĩa quang học ra khỏi lớp giấy đệm, xếp đĩa ra từng khay riêng biệt.
  • Ưu điểm: tự động, chính xác, thao tác đơn giản dễ thực hiện.
  • Đặc điểm kỹ thuật: chế tạo theo yêu cầu.