Máy bắt vít tự động – Bolt & Screw Tightening Machine

Liên hệ

VCC chế tạo máy bắt vít theo yêu cầu, gia tăng tốc độ sản xuất, bắt vít chính xác, nhanh chóng và tiện lợi.