Hiển thị tất cả 2 kết quả

VCC TECH đem đến cho khách hàng giải pháp về dây truyền phân loại, có thể phân loại dựa trên các đặc tính có sẵn của sản phẩm hoặc dựa tên 1 đặc tính khác được lập trình sẵn để phân loại sản phẩm trước khi đến phân đoạn đóng gói.

Dây chuyền phân loại –  đóng gói đáp ứng được nhiều yêu cầu của nhiều các loại sản phẩm cũng như nhiều ngành doanh nghiệp khác nhau như thực phẩm, cơ khí, chế tạo, máy móc,……. để cải thiện tốc độ làm việc, tối ưu chi phí  và tăng năng suât làm việc.